หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจปีการศึกษา 2560 
      ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น
ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2559 
      ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2558 
      ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสุรินทร์
ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2557 
      ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2557
ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2556 
      ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2556
ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2555 
       ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู และนักเรียนในปีการศึกษา 2555
ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2554 
      ผลงานที่ภาคภูมิใจ ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู   และนักเรียน  ในปีการศึกษา 2554
ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2553 
      ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2553