หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
การแข่งขันกีฬา -กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( 17- 20 กุมภาพันธ์ 2560)
การแข่งขัน กีฬา -กรีฑา ภายใน ปีการศึกษา 2559 ( 14 - 15 ธันวาคม 2559)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหามหาราชินี)
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนบ้านหนองไฮ ( 26 มิถุนายน 2559)
กิจกรรม วันสุนทรภู่ ของโรงเรียนบ้านหนองไฮ (26 มิถุนายน 2559)
พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปี 2559 และรับมอบฐานเสาธง (9 มิถุนายน 2559)
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2559 ( 12 พฤษภาคม 2559 )
วันดอกบัวบาน กิจกรรมมอบ ปพ. 1 และทุนการศึกษา นักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2558 (25 มีนาคม 2559)
โรงเรียนเป็นศูนย์จัดอบรมโครงการวิทยากรพี่เลี้ยงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ของ สพป.มค.2 (อำเภอวาปีปทุม) 4 มีนาคม 2559
กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายจิรนนท์ จังหวัดสุรินทร์ ( 29 - 30 มกราคม 2559)

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป