หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (21 มิถุนายน 2561 )
โรงเรียนส่งลูกเสือเข้าร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 (19 มิถุนายน 2561)
ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ( 28 มีนาคม 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ( 23 มีนาคม 2561)
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ที่ค่ายไพรวิจิตร จังหวัดสุรินทร์ (14-15 กุมภาพันธ์ 2561)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 12 สิงหามหาราชินี) ปีการศึกษา 2560 (12 มิถุนายน 2560)
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 (26 มิถุนายน 2560)
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (8 มิถุนายน 2560)
การแข่งขันกีฬา -กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( 17- 20 กุมภาพันธ์ 2560)
การแข่งขัน กีฬา -กรีฑา ภายใน ปีการศึกษา 2559 ( 14 - 15 ธันวาคม 2559)

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป