หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 12 สิงหามหาราชินี) ปีการศึกษา 2560 (12 มิถุนายน 2560)
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 (26 มิถุนายน 2560)
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (8 มิถุนายน 2560)
การแข่งขันกีฬา -กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( 17- 20 กุมภาพันธ์ 2560)
การแข่งขัน กีฬา -กรีฑา ภายใน ปีการศึกษา 2559 ( 14 - 15 ธันวาคม 2559)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหามหาราชินี)
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนบ้านหนองไฮ ( 26 มิถุนายน 2559)
กิจกรรม วันสุนทรภู่ ของโรงเรียนบ้านหนองไฮ (26 มิถุนายน 2559)
พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปี 2559 และรับมอบฐานเสาธง (9 มิถุนายน 2559)
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2559 ( 12 พฤษภาคม 2559 )

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป