.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.166.203.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 530,068
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 กันยานยน 2561
 
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 


นายสวาท ประมูลจักโก
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายต่อศักดิ์ ปาปะกี
ผู้แทนองค์กรชุมชน


นายธงชัย ประจุดทะศรี
กรรมการผู้แทนครู


นายวรเชษฐ บุญวิเศษ
ผู้แทนองค์กรชุมชน


นายบุญรวม จันทร์ศิริ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน


นายประสิทธิ์ ปาปะเถ
กรรมการผู้แทนองค์ปกครองท้องถิ่น


นายศุภชัย นาเมือง
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


นายเกิด ประสงค์สุข
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


นายปเรียน ปัญจะภักดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายยรรยง ประจุดทะสังข์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพีระพัฒน์ บัวรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายทรงศิลป์ ชัยสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุธิสงค์ อรุณไกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายทองสุข วรรณุเสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายโกสิน กันหา
กรรมการและเลขานุการ
 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net