.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.203.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 530,050
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 กันยานยน 2561
 
  หน้าหลัก    ข้อมูลบุคลกร 
ข้อมูลบุคลกร
 


นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ


นายธงชัย ประจุดทะศรี
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นายทองชัย ภูตะลุน
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นายอนันต์ โสภาใฮ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ


นายปานชัย ปาปะไพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายสมหมาย ปาปะไพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางวันทนีย์ พินิจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายบุญตา ประนิล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายถาวร ตาพล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายวิพล ปาปะขำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายเถวียน ประวิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายอำนาจ อินโท่โล่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอัญญาณี ภูตะลุน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางนภาวรรณ ปักขันติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางวรากร ศรีอำรุง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมพ์ชนก มนตรี
ครูผู้ช่วย


นางสาวนงนุช ไพอุปลี
ครูผู้ช่วย


นางวารุณี แสนบุตรดา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางธัญชนก ยางจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางนรรญชภร ไข่สังข์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก LD


นายวิสุทธิ์ ปทุมพร
นักการ ฯ โครงการ sp2


นายคำหอม คลังดี
นักการ ฯ โครงการ sp2
 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net