.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.158.221.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 399,100
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560
  หน้าหลัก    ข้อมูลบุคลกร 
ข้อมูลบุคลกร
 


นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ


นายธงชัย ประจุดทะศรี
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นายทองชัย ภูตะลุน
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นายอนันต์ โสภาใฮ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ


นางจิลาวัลย์ ประจุดทะศรี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางกุณฑล บุญวิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางเกศรี หงษ์พิมพ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายสมหมาย ปาปะไพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางวันทนีย์ พินิจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายถาวร ตาพล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายวิพล ปาปะขำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายเถวียน ประวิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายอำนาจ อินโท่โล่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอัญญาณี ภูตะลุน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางนภาวรรณ ปักขันติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางธัญชนก ยางจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางนรรชภร ไข่สังข์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก LD


นายวิสุทธิ์ ปทุมพร
นักการ ฯ โครงการ sp2


นายศักดิ์ณรงค์ ประสงค์สุข
นักการ ฯ โครงการ sp2
 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net