.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.166.203.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 530,063
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 กันยานยน 2561
 
  หน้าหลัก     
 

 แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

สถิติการใช้

(จำนวนครั้ง/ปี)

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

สถิติการใช้

(จำนวนครั้ง/ปี)

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1. ห้องปฏิบัติการภาษา

2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

3. ห้องสมุด

4.ห้องคอมฯ

5. อาคารปฏิบัติธรรม

6. ห้องกิจกรรมสหกรณ์

7. ห้องพยาบาล

8.  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ 

    พอเพียง

 

200

 

200

 

200

200

200

50

 

200

 

 

200

 

1.  วัด

2.   หนองไฮ

3.   หนองคึม

4.   หนองคู

5.  สวนป่าโคก        นาม่อง

6. รพ.สต.บูรพา      สามัคคี

25

10

  5

  5

15

 

20

 

ปราชญ์ ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     1.  ชื่อ    นายลุน  ปาปัดสิม     ให้ความรู้เรื่อง     

          -  พิธีการทางศาสนาและประเพณี

          -  การบายศรีสู่ขวัญ

2.   ชื่อ    นายทองสา   กลิ่นหอม       ให้ความรู้เรื่อง

                 - ศาสนาและประเพณี

                 - ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(หมอลำ)

3.  ชื่อ      พระครูปัญญาสารนิเทศ        ให้ความรู้เรื่อง                   

                  - ศาสนาและประเพณี

                 - การอบรมศีลธรรม

4.  ชื่อ      พระครูญาณโพธารักษ์       ให้ความรู้เรื่อง

                - ศาสนาและประเพณี

                 - การอบรมศีลธรรม

                        5.  ชื่อ   นางวาสนา  ปาปัดสิม            ให้ความรู้เรื่อง

                                       -  งานใบตอง

                                     -   การทอผ้า

                      6. ชื่อ  นายบุญเหลือ  สุนนนาม        ให้ความรู้เรื่อง

                                      - การละเล่นกลองยาว

                       7. ชื่อ  นายสำลี  ปาปะเก    ให้ความรู้เรื่อง

      การละเล่นกลองยาว

                      8. ชื่อ  นายไพศาล  ประจุดทะศรี    ให้ความรู้เรื่อง

      การทำพลุ  ตะไล  บั้งไฟ      

                      9. ชื่อ  นายถาวร  ไชยรินทร์    ให้ความรู้เรื่อง

      การนวดแผนไทย      

                      10. ชื่อ  นายประมง  มัชปะโต    ให้ความรู้เรื่อง

      ช่างไม้   ช่างปูน      

                      11. ชื่อ  นายอ่อนสี  อ่อนสองชั้น    ให้ความรู้เรื่อง

      การผลิตอาหารสัตว์      

                      12. ชื่อ  นายชาญยุทธ  แย้มพยุง    ให้ความรู้เรื่อง

      การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

                      13. ชื่อ  นายพิมพ์พา  รัชพันธ์    ให้ความรู้เรื่อง

      การจักสาน      

                      14. ชื่อ  นายสุรกาญจน์   ปาปะโข    ให้ความรู้เรื่อง

      การทำขนมจีน      

                      15. ชื่อ  นายโกศล  จำปาสอน    ให้ความรู้เรื่อง

      การทำเฟอร์นิเจอร์       

 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net