.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
All online 2 People
IP number 54.234.13.175
You are visitor number 538,087
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
November 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 November 2561
 
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
ประวัติโรงเรียน
คำขวัญ วิสัยทัศน์
ทำเนีบยผู้บริหาร
Profile
Acitvities
Contact Us
Site Map
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลกร
คณะกรรมการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
แหล่งเรียนรู้
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
นักเรียน ม.3 ทุกรุ่น
เปรียบเทีบ O -NET ม.3
เปรียบเทีบ O -NET ป.6
เปรียบเทีบ NT ป.3
Download
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Menu on the right
Learning science
Learning mathematics
Learning social studies
Learning thai
Learning health and physical education
Learning art
Learning and career and technology
Learning a foreign language
คุณครูอนันต์ โสภาใฮ
คุณครูทองชัย ภูตะลุน
ผลงาน webpage ของนักเรียน
web_84 พรรษามหาราช
web_80 พรรษามหาราชินี
web_ประชาคมอาเซียน
web_เศรษฐกิจพอเพียง
web_พระปิยมหาราช
web_ภาวะโลกร้อน
web_ขนมไทย
web_ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
web_ลูกเสือแห่งชาติ
web_วันสำคัญทางพุทธศาสนา
web_ประเพณีวัฒนธรรมไทย
web_มหาสารคาม
web_พระบรมธาตุนาดูน
โครงงานนักเรียน(Scratch)
web_ปั่นเพื่อพ่อ
web_หลวงตามหาบัว
web_รัชกาลที่ 10
 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net